Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
1 2 3 4 5
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Bölümümüz 2008 Yılında kurulmuştur. Ana Gayemiz, Üniversitemiz bünyesinde okutulan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin yürütülmesini sağlamak ve Üniversitemizde yapılacak bütün sportif faaliyetlerin sevk ile idaresini yapmaktır. Ayrıca ülke çapında yapılan spor organizasyonlarında üniversitemizin en iyi şekilde temsil edilmesine gayret göstermektir.