Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
1 2 3 4 5
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Bölümümüz 2008 Yılında kurulmuştur. Ana Gayemiz, Üniversitemiz bünyesinde okutulan Beden Eğitimi ve Spor derslerinin yürütülmesini sağlamak ve Üniversitemizde yapılacak bütün sportif faaliyetlerin sevk ile idaresini yapmaktır. Ayrıca ülke çapında yapılan spor organizasyonlarında üniversitemizin en iyi şekilde temsil edilmesine gayret göstermektir.

TEMEL HEDEFİMİZ
Bölümümüz aktif olarak çalışmalarına başladığı ilk zamanlarda üniversitemiz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun kurulması için gerekli çalışmaları yapmış, bundan sonrada Yüksekokulumuz için alt yapı oluşturma noktasında gayretlerini sürdürecek ve biran önce faal hale gelmesi için çabalarını devam ettirecektir.