Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
1 2 3 4 5
 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Adres: Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Kampüsü Spor Salonu.
Tel & Faks : (0354) 242 10 55